Organisaatiot tuhoavat yhteisöllisyyden tiloillaan – vastuullisuusvaikutukset jäävät huomiotta

Työ- ja tilamuotoilutoimisto Workspace on tutkinut vuorovaikutusta ja toimintaa 22:n organisaation tiloissa viimeisen puolen vuoden aikana. Lähes 20 000 havaintoa antaa karun kuvan tilasta strategisena resurssina. Toimistoissa paikalla olevilla on keskimäärin 48 neliötä tilaa käytettävissään. Kuollut tila estää vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden.

Monipaikkaisessa työssä toimiston roolissa korostuvat vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisäksi yhteisöllisyys, merkityksellisyys, inklusiivisuus ja hyvinvointi. Nämä kaikki ovat keskeisiä tekijöitä, kun mietitään organisaatioiden oppimista, innovaatioita ja ylipäätään kestävän kilpailuedun lähteitä. Tila on siis jokaiselle organisaatiolle strateginen resurssi.

Puheet uudesta normaalista työn suhteen ovat olleet hyvin yksilökeskeisiä ja jäykässä vuokrasopimusmarkkinassa näytetään tyytyvän siihen, että toimisto on nyt sellainen kuin se on. Etä- vs. läsnätyökeskustelu puolestaan roihuaa mustavalkoisin liekein. Näistä syistä Workspace selvitti, mitä toimistoilla oikein tapahtuu ja miten tilat tukevat yksilön lisäksi organisaation tavoitteiden toteutumista ja yhteisöllisyyttä.

Lähes 20 000 tuoretta havaintoa osoittaa:

1. Mitä enemmän ollaan toimistoilla, sitä enemmän tehdään töitä yhdessä
2. Mitä enemmän tyhjää tilaa, sitä enemmän yksilötyötä
3. Kasvokkain on 28 kertaa todennäköisemmin iloa kuin virtuaalisesti
4. Työpistemeri on käyttämätön
5. Keskimäärin yksi kolmasosa tilasta riittäisi

– Suurin syy tulla paikan päälle ovat toiset ihmiset. Selvityksemme osoittaa, että toimistot eivät kuitenkaan vastaa tähän tarpeeseen. Tilanne on oikeastaan päinvastainen – tilankäyttömme on sosiaalisesti vastuutonta. Ympäristövaikutuksista nyt puhumattakaan. Tila strategisena resurssina alisuoriutuu törkeästi ja tämä alisuoriutuminen on konkreettisesti kaikkien toimistolla käyvien nähtävissä. Meidän johtajien tulee muistaa, että alisuoriutumiseen puuttumatta jättäminen on aina iso viesti niin yhteisölle kuin asiakkaillekin, toteaa Workspacen toimitusjohtaja Sini Norta.

Selvityksen mukaan pienentämällä tilaa sopivammaksi suhteessa paikalla olevien ihmisten määrään voidaan merkittävästi lisätä toimiston hyötyjä. Organisaatiokohtaisella tutkimuksella voidaan selvittää sekä tarkka määrä että oikeanlainen tilan muoto.

– Tila ei koskaan ole ollut näin strateginen eikä toisaalta koskaan näin helppo. Aiemmin tilasuunnittelua ohjasi kustannuskeskeinen tilatehokkuusajattelu ja siitä syntyi helposti esim. työpistemeriä. Nyt tilaa voidaan pienentää ja parantaa. Ei riitä, että toimistolla pystyy tekemään töitä. Tilan pitää mahdollistaa onnistumiset, Norta jatkaa.

Lisätiedot: Sini Norta, 0503082603, sini.norta@workspace.fi

Workspace on luo tiloja, jotka edistävät hyvinvointia, tuottavuutta ja luovuutta. Meitä kiinnostaa millaista työ on tulevaisuudessa ja miten työn vaikuttavuutta voi lisätä tilaa, työympäristöä ja vuorovaikutusta kehittämällä.