Oulangan Luontokeskus

Luontokeskus uudistuu – elämyksellinen palvelukeidas Oulangan kansallispuistoon

Tiedot

Luontokeskuksen tila- ja palvelukonsepti
Vuosi: 2022
Sijainti: Kuusamo

Oulangan luontokeskus sijaitsee Oulangan kansallispuistossa, Kuusamossa, legendaarisen Karhunkierros-vaellusreitin varrella ja Kitkajoen jylhissä maisemissa. Luontokeskus palvelee vaeltajia sekä muita luonnosta kiinnostuneita kävijöitä ympäri vuoden.

Haastattelimme projektista vastannutta parivaljakkoa Oulangan luontokeskuksen Airi Kallunkia ja Workspacen Martta Suurpäätä.

Martta kertoo suunnittelun lähtökohdista ja uudistetusta ilmeestä.

Millaiset olivat suunnittelun lähtökohdat?

Vahvana suunnitteluajurina oli ympäröivä upea luonto ja halusimmekin luoda tilan, joka kunnioittaa ympäristöään. Selkeän ilmeen ansiosta ympäröivä luonto korostuu niin sisätilojen näkymien kautta kuin näyttelyasettelussakin. Eri palvelupolkuihin perehdyttiin tarkasti ja tarpeiden pohjalta loimme kokonaisuudesta selkeämmän, avaramman ja toimivan.

Miten luonto on huomioitu tilassa?

Luonnon ääniä voi kuunnella äänisuihkujen alla ja valaistuksella on luotu viihtyisä tunnelma ja korostettu kävijän kannalta tärkeitä asioita. Lähiluonnosta valikoituneet materiaalit sekä värit erilaisten haptisten pintojen kanssa tekevät tilasta kiinnostavan.

Myös luontoaiheiset taideteokset ja graafiset kuvapinnat sekä selkeä opastus on iso osa ilmettä ja tilakokemusta.

Airi Kallunki avaa projektin lähtökohtia sekä kokemuksiaan yhteistyöstä Workspacen kanssa.

Miksi halusitte lähteä uudistamaan Oulangan luontokeskusta?

Luontokeskus on rakennettu 1988 ja on ympäri vuoden auki. Käyttäjämäärät ja käyttäjäryhmien monipuolisuus on vuosi vuodelta kasvaneet ja paikalla on nostetta. Meidän pitää koko ajan kehittää toimintaamme tulevaisuuden retkeilijöiden kannalta houkuttelevaksi.

Meillä oli tiedossa, että tilojen toiminnallisuus ei enää palvellut kävijätarpeita kunnolla ja halusimme määritellä, miten päivittää kokonaisuus vastaamaan nykypäivän moninaisen kävijäkunnan tarpeita.

Mikä on uudistuksen tärkein tavoite ja mitä haluatte saada aikaan sen avulla?

Oulanka haluaa palvella monipuolista käyttäjäryhmää. Erilaiset palvelut korostuvat entistä enemmän. Luontoelämysten lisäksi luontokeskuksen palveluiden pitää pelata, esim. ruokailu-, oleskelu- ja wc-tilat pitää olla kunnossa. Myös erityisryhmien huomioiminen on tärkeä asia eli jos ei pääse itse luontoon liikkumaan, pääsee silti kokemaan luontoelämyksiä luontokeskuksessa.

Miten yhteistyö Workspacen kanssa auttaa teitä?

Workspacen tehtävä oli auttaa luontokeskuksen ilmeen ja palvelukokonaisuuden päivittämisessä.  Olemme yhdessä Workspacen, oman henkilökuntamme ja loppuasiakkaiden kanssa päässeet määrittelemään tulevaisuuden palvelukokonaisuuden Workspacen johdolla. Tämä toimintakonsepti on ohjenuoramme, kun suunnittelemme ja muokkaamme tiloja tulevaisuudessakin. Esimerkiksi asiakas-wc:t, myyntitilat ja käytävät ovat nyt ensimmäisenä kehityskohteena.

Teimme Workspacen tiimin kanssa tiivistä yhteistyötä. Workspace järjesti mm. työpajoja, joihin osallistui myös retkeilijöitä ja luontokeskuksen henkilökuntaa. Konseptin hahmottamista helpotti 3D-mallin avulla tehty päivittyvä havainnollistus sekä luonnokset ja kuvat.

Workspacen suunnitteluporukka jäsensi keskuksen palveluja toimivammiksi mm. poistamalla sokkeloisuutta ja avartamalla tilaa selkeämmäksi. He kävivät tarkasti läpi eri käyttäjäryhmien asiakaspolut ja etsivät niistä yhtymäkohdat sekä erityistarpeet. Suunnitelma huomioi palveluiden sijoittamisessa sekä monimuotoisen asiakaskunnan että työntekijät hienosti.

Miten pandemia on vaikuttanut Oulangan luontokeskuksen toimintaan?

Retkeily ja matkailu on lisääntynyt. Koronan myötä luontokeskukseen on tullut ihan uutta kävijäkuntaa ja uusia luonnossa liikkujia. Odotukset ovat erilaiset kuin aiemmin. Esimerkiksi digitalisuus on nostettu tärkeäksi asiaksi myös Metsähallituksen toimesta. On tärkeää, että osaamme palvella ja viestiä ihmisille koko ajan eri kanavissa, vaikka luontokeskus ei ole auki ympäri vuorokauden.

Miten yhteistyö Workspacen kanssa sujui?

Suosittelisin yhteistyötä Workspacen kanssa. Olemme tosi tyytyväisiä. Yhteistyö oli luontevaa ja helppoa. Eri tahojen osallistaminen konseptointityöhön toimi ja lisäksi projekti sujui sulavasti, esim. palaverikäytännöt ja yhteydenpito oli vaivatonta. Kaikki sujui sovitun mukaisesti.

Uusi ilme on rohkea ja moderni, ajaton. Suunnittelussa huomioitiin vahvasti ekologiset ja kestävänkehityksen arvot. Toivoisin, että tilat vastaisivat jo nyt konseptin mukaista uutta ilmettä. Odotan kovasti tulevia tiloja, joita voimme päivittää vuosien varrella tämän konseptin mukaisesti.

Workspace myös rakensi meille käytännön toteutustoimenpiteiden budjetointiin liittyvän Excel-työkalun, jonka avulla näemme selkeästi mitä mikäkin toimenpide maksaisi.

Workspacen puolelta kiitämme Airia ja luontokeskuksen tiimiä vaikuttavasta projektista. Luontoon.fi -sivuston kautta pääset tutustumaan tarkemmin Oulangan luontokeskukseen ja uudistusten etenemiseen.

”Uusi ilme on rohkea ja moderni, ajaton. Suunnittelussa huomioitiin vahvasti ekologiset ja kestävän kehityksen arvot. Toivoisin, että tilat olisivat jo uuden konseptin ja ilmeen mukaiset. Odotan kovasti tulevia tiloja, joita voimme päivittää vuosien varrella tämän konseptin mukaisesti.” – Airi Kallunki, Oulangan luontokeskus
-