OP Ryhmä

OP Ryhmä – Tilamuutos haastaa kulttuurimuutokseen

Tiedot

Vuosi: 2014-2016, 2019
Sijainti: Vallila, Helsinki
Henkilöstömäärä: yli 3000

Op Ryhmän yli 3000 työntekijää muuttivat uuteen, mittasuhteiltaan omaa luokkaansa olevaan pääkonttoriin Helsingin Vallilaan. Työnteon tapoja hiottiin sekä ennen että jälkeen muuton.

Tilamuutos oli samalla kulttuurimuutos 

Muutos uudenlaiseen työympäristöön oli kulttuurisesti suuri, sillä edes yrityksen johdolla ei ole omia työhuoneita. Tiloista 90% on erilaisia avoimia yhteiskäyttöisiä tiloja, joissa henkilöstöllä on mahdollisuus valita omaa työtään tai työvaihettaan parhaiten tukeva työnteon paikka.

Uuden työympäristön myötä luovuttiin perinteisestä yksikkökohtaisesta sijoittumisesta ja siirryttiin asiakaskokemusta paremmin tukevaan yhdessä tekemisen malliin. Työympäristömallin halutaan kannustavan ihmisiä avoimempaan kanssakäymiseen eri yksiköiden kesken. Digitalisoituva aikamme vaatii yhteistyötä ja eteenpäin katsova finanssitalo halusi olla kehityksessä etujoukoissa. 

Esihenkilöiden rooli kriittinen muutoksessa 

Workspace oli mukana Suomen suurimmassa työympäristömuutoksessa työtapojen muutoksen tukijana. Esihenkilöiden rooli muutoksessa on onnistumisen kannalta kriittinen. Yksiköiden oman tilan puuttuminen ja tavoite erilaisten toimintojen väliseen yhteistyöhön haastoi niin tiimiläisiä kuin tiimien vetäjiäkin. Askarruttavia teemoja esihenkilöiden keskuudessa oli paljon. Miten löydän omat joukkoni? Kuinka organisoidumme jatkossa yhteisen asian äärelle? Miten varmistamme samanlaiset toimintamallit eri toiminnoissa ja tasapuolisuuden toteutumisen koko organisaatiossa?

Ulkoista tukea sekä esihenkilöille että sisäisille valmentajille 

Uusien työtapojen omaksuminen edellytti kaikkien 500 esihenkilön valmentautumista. Mittava urakka starttasi johdon visiotyöskentelyllä ja jatkui erilaisilla esihenkilöiden yhteisillä tilaisuuksilla, joita pidettiin eri teemoilla yhteensä 30. Tämän lisäksi esihenkilöiden työtä tuettiin erilaisten video- ja online-sisältöjen avulla.

Uudistusta tukemaan rekrytoitiin 40 sisäistä Matkaopasta, joilla oli ratkaiseva rooli muutoksen jalkauttamisessa yksiköihin. Matkaoppaat opastivat ja informoivat OP:n henkilöstöä mm. uusien tilojen käyttöönottoon, työtapoihin ja monipaikkaiseen työhön liittyvissä teemoissa. Matkaoppaat valmennettiin tehtäväänsä, heille luotiin tukimateriaalia ja tuettiin virtuaalisesti tehtävissä matkan varrella.  

Projektin ytimessä oli OP Ryhmän strategisten liiketoiminta- ja henkilöstötavoitteiden toteuttaminen ja näiden toteutumista arviointiin matkan eri vaiheissa. Workspacen työympäristökehittäjä työskenteli paikan päällä OP:n tiloissa osa-aikaisesti lähes kahden vuoden ajan.