Apotti

Värikäs ja aikaa kestävä Apotin uusi toimisto

Tiedot

Vuosi: 2019
Sijainti: Helsinki, Pitäjänmäki
Pinta-ala: 5000 m²
Henkilöstö: 500

Apotti muutti uusiin tiloihin Pitäjänmäelle loppukesästä 2019.  Workspace teki kohteeseen osallistavan työympäristö- ja sisustussuunnittelun. 

 

Työympäristöskenaarioiden kautta liikkeelle

Suunnittelu käynnistyi tammikuussa 2019 työympäristöskenaarioiden työstöllä, jossa tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja työpisteiden määrille ja työn teon organisoinnille. Aiemmin tehdyn työympäristökyselyn tulosten ja käyttöastemittausten perusteella päädyttiin tehostamaan työpisteiden käyttöä ja käyttämään neliöt niin, että varmistetaan riittävä määrä erilaisia työtä tukevia tiloja, kuten vetäytymis- ja puhelintiloja esimerkiksi skype-palaverien pitämiseen sekä riittävästi erilaisia neuvottelutiloja. 

 

Tilaa sekä vuorovaikutukselle että keskittyneelle yksilötyölle 

Apottilaiset olivat aikaisemmin työskennelleet avokonttoritiloissa, joissa kaikilla oli omat nimetyt työpisteet. Tilamalli oli haastava sekä työrauhan että tilankäytön tehokkuuden näkökulmasta. Uusissa tiloissa työympäristö suunniteltiin mobiiliin monitilatoimistomallin periaatteilla. Vaikka muutos on suuri, on mallissa paljon hyvää. Yksilön kokemaa hallinnan tunnetta lisää se, että nyt työpisteen voi valita kulloiseenkin työtilanteeseen parhaiten sopivasta paikasta, eikä kenenkään tarvitse aina istua liikenteen risteyskohdassa tai häiriötä aiheuttavan kokoontumisalueen vieressä. 

Toimisto on myös vyöhykkeistetty toimintojen ja äänivyöhykkeiden mukaan, joten tilaa löytyy niin vuorovaikutukseen kuin keskittyneeseen yksilötyöhön. Tiloihin suunniteltiin myös erikokoisia neuvottelutiloja sisäisiin ja ulkoisiin kokouksiin. Uusi tilava ja viihtyisä työkahvila tarjoaa mahdollisuuden rennompaan työskentelyyn, tauolle, omien eväiden syömiseen tai vaikka palaverille kollegan kanssa.

 

Värikoodattuja toiminta-alueita

Käyttäjällä oli selkeä toive visuaalisuuteen liittyen: ”Värejä kiitos, mutta silti aikaa kestäviä ratkaisuja.” Visuaalista ilmettä lähdettiin rakentamaan tästä lähtökohdasta hakemalla ratkaisuja, jotka tukivat Apotin brändiä, kuitenkin tilaan tulkittuna.  Sisustuksessa sovellettiin maltillisesti Apotin omia värejä yhdistettynä ilmettä rauhoittaviin materiaaleihin, kuten puupintoihin ja tekstiileihin. Värikoodeja käyttämällä eri toimintaalueita rajattiin helposti tunnistettaviksi kokonaisuuksiksi.

Henkilöstön kanssa pidettiin suunnitteluvaiheen aikana pop up-tilaisuuksia, joissa oli mahdollista keskustella suunnitelmista, antaa palautetta ja testata muun muassa työtuolimalleja ja äänestää suosikkiaan. 

Lisätietoja kohteesta, projektipäällikkö Nina Kallén