Finnair

Tilalla tehokkuutta ja hyvinvointia

Finnairissa ryhdyttiin parantamaan tilatehokkuutta ja alentamaan kiinteistökustannuksia. Finnair myös uudisti toimintaansa, ja tärkeäksi keinoksi kulttuuriseen uudistumiseen nähtiin työympäristön kehittäminen. Hankkeelle asetetut tavoitteet kiteytyivät kahteen pääteemaan: merkittävään tilankäytön tehostamiseen ja siitä saataviin kustannussäästöihin sekä kilpailukyvyn säilyttämiseen uudistamalla toimintakulttuuria. Lisäksi tilojen haluttiin heijastavan voimakkaasti Finnairin brändi-identiteetin ydinteemoja.

Finnairin työympäristökonseptin keskeisiksi elementeiksi rakentuivat tarpeita vastaava vyöhykkeistys, eri työprofiileille luodut erilaiset monitilaratkaisut sekä vetovoimaiset, monimuotoiset ja oikein sijoitetut kohtaamis- ja yhteistyötilat. Yhteistyötä tehostettiin sijoittamalla toiminnot yhteen osoitteeseen yhteystarpeiden mukaisesti ja kehittämällä sitä tukevia työympäristöratkaisuja.

Tilat pienenivät muuton jälkeen kolmannekseen – entisestä 42 000 neliömetristä 13 000 neliömetriin – mikä tuotti merkittäviä kustannussäästöjä. Samalla tilojen laatu ja viihtyvyys paranivat kuitenkin merkittävästi.

Uusi tapa työskennellä lisäsi työntekijöiden omaa vastuuta omasta työstä ja sen sujuvuudesta. Esimiestyökin muuttui: luottamuksellisia keskusteluja varten siirrytään yhdessä pieneen palaveritilaan. Toisaalta siihen tuli uudenlaista vaivattomuutta, kun ihmiset ovat lähellä toisiaan ja helposti tavoitettavissa.

Finnairissa haettiin sen tyyppistä osaajaa, joka ei ole puhdas arkkitehtitoimisto vaan sellainen, joka ymmärtää, miten tilalla voidaan muuttaa työntekemisen tapoja, eli työ- ja toimintakulttuuria. Haimme kumppania moniammatilliseen projektiin, sillä tämä ei ole ollut pelkkä muutto vaan myös muutoshanke, joka ei liity pelkästään tilan visuaaliseen ilmeeseen.
- Kaisa Tuuliainen | HRD-johtaja