Senaatti-kiinteistöt, Sesam Lintulahti

Sesam aukesi ja avasi monitilatyöskentelyn kaikille valtion työntekijöille

Tiedot

Vuosi: 2017-2018
Sijainti: Helsinki

Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori muutti viereisestä rakennuksesta, Elannon vanhasta juures- ja viljavarastosta, Lintulahdenkuja 4:ään. Meidän suunnittelemissa vanhoissa tiloissaan he olivat jo vaihtaneet avokonttorin monitilatyöskentelyyn. Nyt tarkoituksena oli tehostaa toimintatapoja entisestään lisäämällä liikkuvuutta ja vähentämällä työpisteiden määrää.

Samanaikaisesti päätettiin myös pilotoida ensimmäinen Sesam-työympäristö rakennuksen viidenteen kerrokseen. Johanna Kiesiläinen-Riihelä kiteytti ydinajatuksen näin: ”Avaamme Sesamin, koska uskomme uuteen tapaan tehdä töitä yhteisöllisesti yli organisaatiorajojen. Haluamme olla tässä edelläkävijöitä ja näyttää mallia. Valtiolla on esimerkiksi satoja juristeja, jotka tekevät samanlaista työtä. Istumalla alas yhteisen työpöydän ääreen voidaan vähentää saman pyörän keksimistä moneen kertaan.”

Puitteet ovat vaikuttavat, ja rakennus palkittiinkin Vuoden Betonirakenteena vuonna 2002. Vaikka omintakeiset betonirakenteet ovat tilojen suurin vahvuus, ne osoittautuivat myös suunnittelutyön suurimmiksi haasteiksi. Keskelle tiloja on sijoitettu valokuiluja, jotka rajoittavat tilankäytön joustavuutta. Se teki entisen huonetoimiston vyöhykkeistämisestä ja tilanjakamisesta haastavaa. Lopulta pitkällisen työstämisen jälkeen palaset saatiin loksahtamaan paikoilleen, ja esimerkiksi verhojen avulla tiloja onnistuttiin rajaamaan tehokkaasti. Sisustussuunnittelussa hyödynnettiin paljon sävyjä, jotka harmonisoivat betonin kanssa kauniisti yhteen, sekä Senaatti-kiinteistöjen omia aksenttivärejä, kuten fuksiaa.

Sesamissa kerroksen toiseen päätyyn, kauniin merinäköalan äärelle, sijoitettiin työkahvila ja vuorovaikutukselliset tilat. Rauhallisemmat tilat sijoitettiin vastakkaiseen päätyyn. Perinteisten tukitilojen lisäksi Sesamista löytyy esimerkiksi Väläykseksi nimetty ideointitila, jossa on yhteistyöskentelyä avittavia työkaluja, kuten älytussitauluja. Kuraattori valikoi tiloihin hyvin istuvia taideteoksia valtion taidekokoelmista.

Suunnittelu tehtiin osallistavasti yhdessä senaattilaisten kanssa muodostamalla halukkaista oma projektiryhmänsä. Lisäksi toripäiviä järjestettiin kaksi kappaletta, joissa kuka tahansa sai piipahtaa oman aikataulunsa mukaan antamaan palautetta niin pohja- kuin kalusteratkaisuistakin. Osallistavan otteen avulla helpotettiin henkilöstön orientoitumista uusiin tiloihin.

Muutosten kautta Senaatti-kiinteistöistä tuli entistä mobiilimpi, kun viimeisistäkin kotipesistä luovuttiin uudella toimistolla. Nyt työskentelypaikan valintaa ohjaa pääasiallisesti äänenkäytön tarve: hiljaiselle työskentelylle on omat alueensa ja interaktiiviselle omansa. Uudet tilat myös tukevat entistä vahvemmin Senaatti-kiinteistöjen tavoitteita kannustaa yli organisaatiorajojen tapahtuvaa vuorovaikutusta ja spontaaneja kohtaamisia.

Lue Senaatti-kiinteistöjen juttu Suomen ensimmäisen Sesamin käyttöönotosta täältä.