Miten organisaation brändi ja arvot näkyvät työtiloissa?

kuva: Hasan-ryhmän toimitilat

Organisaation brändin näkyminen toimitiloissa ulottuu ihanteellisessa tilanteessa visuaalisesti hienoa kokonaisuutta paljon syvemmälle. Parhaimmillaan brändi on tilassa paljon muutakin, kun markkinointimateriaaliin määriteltyjen brändivärien ja väriyhdistelmien monistamista toimitilojen pintoihin tai kiintokalusteisiin.

Toimitilojen tila- ja sisustusratkaisut heijastavat parhaimmillaan organisaation arvoja ja tavoiteltavaa mielikuvaa sekä tukevat sellaista toimintaa, joka organisaatiossa koetaan tärkeäksi.

Aihetta on luontevinta lähestyä muutaman esimerkin kautta:

”Olemme avoimia ja läpinäkyviä toiminnassamme”
Avoimuus voi näkyä tilaratkaisussa esimerkiksi siten, että toimitilat ovat mahdollisimman avarat eikä henkilöstö istu toimistolla ollessaan suljettujen ovien takana omissa työhuoneissaan. Läpinäkyvyys voi tilallisesti näkyä myös siten, että esimerkiksi neuvotteluhuoneiden ja käytävien väliset seinät ovat lasia.

”Meillä kaikki ovat tasa-arvoisia”
Henkilöstön tasa-arvoisuutta voidaan tilallisesti ilmentää esimerkiksi siten, että organisaation johtoportaan ja henkilöstön työskentelyolosuhteet eivät poikkea toisistaan. Johtoa ei aidosti tasa-arvoisessa organisaatiossa eriytetä istumaan omaan kerrokseensa eikä kenelläkään ole omia työhuoneita, jollei sellaisten tarjoamista koeta tärkeäksi kaikille halukkaille.

”Me olemme ketteriä”
Ketterän organisaation toimitilat eivät ole staattiset, vaan sekä tila- että kalusteratkaisut ovat helposti muokattavissa ja liikuteltavissa. Tilaa yhteistyölle ja yhdessä ideoinnille on paljon.

”Olemme inhimillisiä ja ihmisläheisiä”
Inhimillisen ja ihmisläheisen organisaation toimitiloissa on ratkaisuja, jotka tukevat henkilöstön spontaaneja kohtaamisia sekä työntekijöiden hyvinvointia ja palautumista. Inhimillisessä ja ihmisläheisessä organisaatiossa on saatettu vaikkapa panostaa viihtyisään työkahvioon, joka kokoaa porukan yhteen. Tunnelma toimistolla on lämminhenkinen ja kutsuva, ehkäpä tekstiilejä on käytetty runsaasti.

”Ekologisuus ja kestävä kehitys ovat meille tärkeitä”
Ekologisuutta ja kestävää kehitystä arvostavan organisaation työntekijöillä ei ole omia, puolet työviikosta tyhjillään seisovia, työpisteitä vaan työpisteet ovat yhteiskäyttöisiä ja toimitilojen kalusteista valtaosa on kierrätettyä ja kunnostettua. Materiaalivalintoihin on myös kiinnitetty erityistä huomiota, ja tilaratkaisut ovat joustavia ja pienellä vaivalla muokattavissa tulevaisuuden tarpeisiin.

Pintaa syvemmälle ulottuva tilallinen brändikokemus on usein seurausta onnistuneesta, moniammatillisesta yhteistyöstä ja tiloja käyttävien ihmisten mahdollisuudesta osallistua suunnitteluun.

Tekstin on kirjoittanut palvelumuotoilija ja työympäristökehittäjä Riikka Ahonen