Yhteistyöllä onnistunut työympäristömuutos

Op Ryhmän yli 3000 työntekijää muuttivat uuteen, mittasuhteiltaan omaa luokkaansa olevaan, pääkonttoriin Helsingin Vallilaan 2015. Työnteon tapoja hiottiin sekä ennen että jälkeen muuton.

Tilamuutos oli samalla kulttuurimuutos

Muutos uudenlaiseen työympäristöön oli kulttuurisesti suuri, sillä kenelläkään, edes yrityksen johdolla ei ole omia työhuoneita. Tiloista 90% on erilaisia avoimia yhteiskäyttöisiä tiloja, joissa henkilöstöllä on mahdollisuus valita omaa työtään tai työvaihettaan parhaiten tukeva työnteon paikka. Uuden työympäristön myötä luovuttiin perinteisestä yksikkökohtaisesta sijoittumisesta ja siirryttiin asiakaskokemusta paremmin tukevaan yhdessä tekemisen malliin. Työympäristömallin halutaan kannustavan ihmisiä avoimempaan kanssakäymiseen eri yksiköiden kesken. Digitalisoituva aikamme vaatii yhteistyötä ja eteenpäin katsova finanssitalo halusi olla kehityksessä etujoukoissa.

Esimiesten rooli kriittinen muutoksessa

Workspace oli mukana Suomen suurimmassa työympäristömuutoksessa työtapojen muutoksen tukijana. Esimiesten rooli muutoksessa on onnistumisen kannalta kriittinen. Yksiköiden oman tilan puuttuminen ja tavoite erilaisten toimintojen väliseen yhteistyöhön, haastoi niin yksilöitä kuin esimiehiäkin. Askarruttavia teemoja esimiesten keskuudessa oli paljon. Miten löydän omat joukkoni? Kuinka organisoidumme jatkossa yhteisen asian äärelle? Miten varmistamme samanlaiset toimintamallit eri toiminnoissa ja tätä kautta varmistamme tasa-arvon toteutumisen koko organisaatiossa?

Ulkoista tukea sekä esimiehille että sisäisille valmentajille

Uusien työtapojen omaksuminen edellytti kaikkien 500 esimiehen valmentamista. Mittava urakka starttasi johdon visiotyöskentelyllä ja jatkui erilaisilla esimiesten yhteisillä tilaisuuksilla,  joita pidettiin eri teemoilla yhteensä 30. Tämän lisäksi esimiesten työtä tuettiin erilaisten video- ja online-sisältöjen avulla.

Lisäksi uudistusta tukemaan rekrytoitiin 40 sisäistä Matkaopasta, joilla oli ratkaiseva rooli muutoksen jalkauttamisessa yksiköihin. Matkaoppaat opastivat ja informoivat OP:n henkilöstöä mm. uusien tilojen käyttöön ottoon, työtapoihin ja monipaikkaiseen työhön liittyvissä teemoissa. Matkaoppaat valmennettiin tehtäväänsä, heille luotiin tukimateriaalia ja tuettiin virtuaalisesti tehtävissä matkan varrella.

Projektin ytimessä oli OP Ryhmän strategisten liiketoiminta- ja henkilöstötavoitteiden toteuttaminen ja näiden toteutumista arviointiin matkan eri vaiheissa. Workspacen työympäristökehittäjä työskenteli tiiviisti Op:n tiloissa osa-aikaisesti lähes kahden vuoden ajan.

Lisätietoja hankkeesta: Projektipäällikkö, muutosjohtamisen asiantuntija Minna Söderholm

Other Similar Projects