Tuottavuus syntyy minusta ja meistä

Me Workspacella puhumme paljon vuorovaikutuksesta, dialogista ja muutoksen johtamisesta. Emme pelkästään halua tuoda aiheita esille projekteissa asiakkaidemme kanssa, vaan haluamme myös olla mukana validoimassa näiden merkitystä tieteellisesti. Workspace toteuttaa pitkän aikavälin tutkimusta korona-ajan ja etätyöskentelyn vaikutuksesta työyhteisön vuorovaikutukseen. Olemme mukana tieteellisessä julkaisussa, jossa tutkitaan korona-pandemian vaikutuksia mm. tiimityöhön ja tuottavuuteen. Me emme siis vain väitä vaan myös pystymme todistamaan.

Korona-ajan aiheuttaman etätöihin siirtymisen vaikutuksista on keskusteltu paljon, ja vaikutuksia on tutkittu ja spekuloitu. Me Workspacella olemme aina puhuneet etätyön puolesta ja suuri osa ihmisistä viihtyy hyvin etätöissä. Kuitenkin, kun puhutaan oppimisesta, vuorovaikutuksesta ja tuottavuudesta, liiallinen etätyö onkin hidaste. Havaitsimme tutkimuksessa, että jatkuva etätyöskentely nostaa kynnystä olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Tämä ei varmasti tullut yllätyksenä. Ihmisillä kestää tutkimusten mukaan noin 12 viikkoa oppia uusi asia ja tällä hetkellä olemme oppineet olemaan henkilökohtaisissa siiloissa erittäin hyvin.

Helsingin Sanomissa siteerattiin (12.5.2021) tutkijoita, joiden mukaan henkisen hyvinvoinnin kolme kulmakiveä ovat autonomia, yhteisöllisyys ja kyvykkyys. Jatkuva etätyö on tuonut tietotyöläisille autonomiaa omaan työhön, mutta yhteisöllisyys ja sen mahdollistama kyvykkyyden tunne ovat kärsineet. Havaitsimme tutkimuksessamme, että laadukas vuorovaikutus lisää koettua tuottavuuden tunnetta. Lisäksi tutkimus paljasti, että oman kyvykkyyden tunteen lisääminen lisää oman koetun tuottavuuden tunnetta. Lyhyesti sanottuna: Mitä laadukkaampaan vuorovaikutukseen muiden kanssa pääsen, sitä kykenevämmäksi tunnen itseni ja sitä tuottavampi olen.

Monipaikkaisen työn lisääntyessä johtaminen muuttuu ja sen merkitys kasvaa. Laadukkaan vuorovaikutuksen lisääminen ja ihmisten kyvykkyyden tunteen varmistaminen ovat oleellinen osa muutosta ja menestyksekästä monipaikkaisen työn omaksumista. Meillä Workspacella on työkaluja ja osaamista mitata organisaatioiden vuorovaikutuskulttuuria ja yksilöiden vuorovaikutusta sekä auttaa niin monipaikkaisen työn johtamisessa kuin laadukkaan vuorovaikutuksen fasilitoinnissa.

 

Mikko Virtaneva
Vuorovaikutuksen asiantuntija ja väitöskirjatutkija
mikko.virtaneva(at)workspace.fi
+358 44 703 9200