Valokeilassa: Sisustusarkkitehti ja palvelumuotoilija Heidi Ollikainen

Workspacen tiimistä löytyy taitavia ja monipuolisia osaajia erilaisilla taustoilla ja työnkuvilla. Sisustusarkkitehti ja palvelumuotoilija Heidi Ollikainen avaa näkymää omaan työhönsä ja Workspacen arkeen.

*****

Olen koulutukseltani teollinen muotoilija (TaM) ja sisustusarkkitehti (Muotoilija, AMK). Nykyisessä työnkuvassani Workspacella pääsen hyödyntämään laaja-alaisesti monipuolista muotoiluosaamistani. Työtehtäväni jakaantuvatkin karkeasti suunnitteluprosessin alkupään ideointiin ja osallistavaan työpajatoimintaan sekä enemmän loppupäähän painottuvaan toteuttavaan tilasuunnitteluun.

Työpajoja, fasilitointia ja uusia työkaluja

Kuluvan vuosi on ollut osallistavien työpajojen täyteinen. Yhdeksän kuukauden aikajänteelle mahtui työpajoja 39 kpl! Se mitä työpajojen aikana asiakkaiden kanssa käsitellään riippuu aina käsillä olevasta projektista ja kunkin asiakkaan tarpeista. Työpajan tai työpajasarjan sisältöä suunnitellessa pohdimme esimerkiksi, mitä tietoa me tarvitsemme suunnittelun tueksi ja miten sen parhaiten saamme selville. Lisäksi huomioimme asiakkaan näkökulman. Onko työpajamateriaali helposti ymmärrettävä ja johdonmukainen, puhummeko samaa kieltä asiakkaan kanssa ja mitä tietoa voimme asiakkaalle tarjota tulevan työympäristömuutoksen tueksi? Toisin sanoen työpajat toimivat kaksisuuntaisina tiedonsiirron ja ymmärryksen lisäämisen kanavina.

Työpajojen sisällön suunnittelussa pääsen hyödyntämään muotoiluajattelua ja -osaamista laaja-alaisesti. Aiemmista palvelumuotoilun, osallistavien suunnittelumenetelmien ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun opeista onkin ollut paljon hyötyä tässä roolissa. Työpajamateriaalin toteutuksessa puolestaan pääsen hyödyntämään visuaalista puoltani. Työpajojen fasilitoinnissa, roolista riippuen, tarvitaan esimerkiksi teknisiä ja sosiaalisia taitoja, sekä taitoa sopeutua kulloiseenkin tilanteeseen ja tarvittaessa muuttaa suunnitelmia kesken työpajan, jos tilanne sitä vaatii.

Kuluneen korona-ajan vuoksi olemme hoitaneet kaikki työpajat etänä käyttäen Miroa. Uuden järjestelmän haltuunotossa aiemmin hankitusta ohjelmisto-osaamisesta on ollut paljon hyötyä eikä uuden sähköisen työkalun käyttöönotto ollut mielestäni lainkaan haastavaa, pikemminkin mielenkiintoista!

Suunnittelua, konseptointia ja piirtämistä

Mitä tulee tilasuunnitteluun, suunnittelukohteet ovat meillä monipuolisia vaikka pääasiassa keskitymmekin työympäristöihin. Olen ollut mukana perinteisen työympäristösuunnittelun lisäksi esimerkiksi koulukotihankkeessa, jonka koin todella merkitykselliseksi. Työtehtäväni tilasuunnittelun puolella ovat sisältäneet esimerkiksi konseptointia, luonnossuunnittelua, kalustemäärityksiä, kiintokaluste- ja työkuvien piirtämistä, muutamia mainitakseni.

Nykyinen työnkuvani on todella monipuolinen. Yhden viikon aikana tehtäväni voivat vaihdella hyvin laajasti, kun taas toisinaan pääsen syventymään tarkemmin rajattuun osa-alueeseen. Joka päivän opin uutta ja en todellakaan pääse kyllästymään!